Certyfikat ASMET

Certyfikaty

System Zarządzania Jakością ISO

Certyfikat
Certyfikat


W ramach utrzymania wysokich standardów jakościowych i doskonalenia procesów zarządzania i produkcji, Spółka ASMET wdrożyła i stosuje nowoczesne techniki zarządzania jakością.
Spółka ASMET posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949.

System Zarządzania Środowiskowego ISOW celu usystematyzowania proekologicznych działań w ramach realizowanych procesów wdrożyliśmy wymagania normy ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego.

KBA

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) potwierdza, że Asmet Sp. z o.o. stosuje procedury w celu zapewnienia oceny zgodności wyrobów zgodnie z Dyrektywą UE 70/157/EWG