Über ASMET

EU-projekte

Fundusze Europejskie
www.mapadotacji.gov.pl

Asmet Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

TYTUŁ PROJEKTU:"Rozwój marki produktowej Asmet na rynkach zagranicznych"

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest promocja marki i produktów Asmet na rynkach zagranicznych, czego efektem będzie zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz liczby podpisanych zagranicznych kontraktów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 196 100,00 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 117 660,00 zł

Fundusze Europejskie z COVID-19 loga

ASMET Sp. z o.o. uzyskała dotację na realizację działań operacyjnych:

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacje na kapitał obrotowy

DZIAŁANIE: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
NR UMOWY: POIR 03.04.00-22-0219/20-00
CEL PROJEKTU: Wsparcie utrzymania bieżącej działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstwa w skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 363 115,17 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 363 115,17 zł


Firma ASMET realisiert Projekte, die durch die Europäische Union finanziert werden. Die Gesellschaft ist ein Benefizient nicht rückzahlbarer Beihilfe aus folgenden Programmen:

Regionales Operativprogramm für Woiwodschaft Pommern

Titel des Programms : "Anstieg konkurrenzfähigen Position des Unternehmens Asmet Sp. z o.o. durch Investitionen in moderne Maschinen und Vorrichtungen"

 • Nutznießer: Asmet Sp. z o.o.
  Projektnummer: WND-RPPM.01.01.02-00-097/13
  Das Projekt wird kofinanziert durch das regionale operationelle Programm für Pomorskie 2007-2013, Prioritätsachse 1 "Entwicklung und Innovation in KMU", Maßnahme 1.1 "Mikro, kleine und mittlere Unternehmen", Maßnahme 1.1.2 "Kleine und mittlere Unternehmen"

  Die Gesamtkosten des Projekts: 875 760,00 PLN
  förderfähigen Ausgaben, einschließlich: 628 000,00 PLN
  Diese nicht-förderfähigen Ausgaben: 247 760,00 PLN
  Die Höhe der Kofinanzierung des Projekts mit öffentlichen Mitteln: 251 200,00 PLN
  Die Kofinanzierung des Projektes mit öffentlichen Mitteln: 40,00%
  Die Höhe der Kofinanzierung des Projekts im Rahmen des EFRE: 251 200,00 PLN
  Die Kofinanzierung des Projekts im Rahmen des EFRE: 100,00%
  Die geplante Laufzeit des Projekts: 01.04.2013 - 31.07.2013
  Für weitere Informationen über RPOWP Seiten:
  http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/
  http://www.arp.gda.pl/
  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
  http://www.mrr.gov.pl/